CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

Khách hàng thanh toán bằng hình thức chuyển khoản trước khi nhận hàng hoặc chuyển khoản sau khi nhận hàng, tùy thuộc vào thỏa thuận của khách hàng với công ty.

 

Thông tin chuyển khoản:

 

–      Công ty TNHH SSD Safety Việt Nam

–      Số TK (VND): 1111 55 6868

–      NH: Ngân Hàng ACB_Chi nhánh Phú Lâm